دکتر فرامرز صفایی

آیا می توان در دوران قاعدگی برخی عمل های جراحی را انجام داد؟

افرادی که تحت عمل‌های آبدومینوپلاستی، رینوپلاستی و کوچک کردن سینه‌ها قرار می‌گیرند، ممکن است همیشه با این سوال مهم مواجه باشند که اثر سیکل قاعدگی در خونریزی حین و بعد از عمل به چه صورت است. دکتر فرامرز صفایی به‌طور مفصل در ذیل به این سوال مهم پاسخ داده است.

چه عمل‌های جراحی‌ با خونریزی زیادی همراه هستند؟

یکی از چالش‌های اساسی که جراحان با آن مواجه می‌شوند، خونریزی حین و بعد از عمل است که اثر مستقیم در موربیدیتی و نیز در موارد خاص مرگ و میر دارد. کاهش در خونریزی حین و بعد از عمل منجر به عوارض کمتر شده و طول مدت بستری بیمار را کاهش می‌دهد. آبدومینوپلاستی روشی است که با از دست دادن مقدار قابل‌توجهی خون همراه است. براساس آمار احتمال ایجاد هماتوم بعد از آبدومینوپلاستی 3درصد است. بررسی مقالات نشان می‌دهد بسته به گروه مورد مطالعه و تفاوت در تکنیک‌های جراحی این درصد بسیار متغیر است. علاوه بر آن در  بیماران مرد، بیماران مبتلا به افزایش فشارخون و بیمارانی که به‌دنبال کاهش وزن شدید، تحت عمل بادی کانتورینگ (پیکرتراشی) قرار می‌گیرند، میزان خونریزی حین عمل و ایجاد هماتوم بیشتر است.

محققان چه مطالعاتی در‌مورد کاهش خونریزی در عمل‌های جراحی انجام داده‌اند؟

تلاش برای کاهش عوارض، منجر به افزایش تلاش بین محققان برای شناسایی عواملی شده که همراه با خونریزی جراحی‌اند. به‌همین منظور توسعه و تکامل تکنیک‌های خاص برای جلوگیری از آنها صورت گرفته است. طی دهه گذشته استفاده از داروهای وازوکنستریکتور (تنگ‌کننده عروق) و بیهوشی با پایین آوردن فشارخون، بسیار فراگیر بود. مطالعات انجام شده در‌مورد استفاده از داروهای وازوکنستریکتور، کاهش عوارض خونریزی‌های حین و بعد از عمل را نشان داده است. در مقالات بحث‌های زیادی در‌مورد سبب‌شناسی عوارض آبدومینوپلاستی شده است. هرچند ما هنوز در مراحل ابتدایی به‌دنبال یافتن ارتباط بین تغییرات هورمونی و افزایش خونریزی‌های حین و بعد از عمل هستیم.

ارتباط بین دوران قاعدگی با جراحی کوچک کردن سینه چیست؟

مطالعات اخیر ارتباط مستقیم بین تغییرات هورمونی که طی دوران قاعدگی رخ می‌دهد و خونریزی حین و بعد از عمل رینوپلاستی و جراحی کوچک کردن سینه را نشان داده است. رابطه مستقیم افزایش خونریزی و ارتباط آن با سیکل قاعدگی به علت حساسیت زیاد به استرادیول در نواحی آناتومیک درگیر است. تغییرات سیکلیک بافت پستان در سیکل قاعدگی در مقالات تایید شده است. مورفولوژی بافت پستان در سیکل قاعدگی تغییر می‌کند. این تغییرات شامل پروسه تکثیر سلولی تحت اثر افزایش‌یافته هورمون استروژن است که به نوبه خود منجر به میزان تکثیر بیشتر در نیمه دوم سیکل قاعدگی می‌شود. مطالعات انجام شده روی بافت پستان غیرسرطانی، افزایش ادم استرومال داخل لوبول‌ها و پرخونی وریدی را در مرحله اطراف قاعدگی نشان می‌دهد.

سیکل قاعدگی روی چربی‌های شکم و ران‌ها تاثیر می‌گذارد؟

LaTrenta و Hoffman اولین کسانی بودند که نشان دادند جراحی پستان در طی دوران قاعدگی خونریزی حین و بعد از عمل را افزایش می دهد.

Sawin و همکارانش نشان دادند که میزان خونریزی در جراحی پستان در زنان پره منوپوزال (قبل از دوران یائسگی) در مقایسه با زنان پست منوپوزال (یائسه) بیشتر می باشد. این مساله مربوط به جایگزینی بافت غددی با بافت چربی متراکم است.

Sarigunay و همکارانش نشان دادند که خطر خونریزی در جراحی کوچک کردن سینه در فاز قبل از قاعدگی بیشتر است. آنها پیشنهاد نمودند که از انجام جراحی کوچک کردن سینه در روزهای 0 تا 7 و 21 تا 28 سیکل قاعدگی خودداری شود.

به طور جالب توجه وقتی بیمار تحت عمل رینوپلاستی قرار می گیرد اثر سیکل قاعدگی برروی خونریزی حین و بعد از عمل کاملا متفاوت است. مخاط بینی بطور کاملا متناوب به تغییرات سطوح هورمون های جنسی واکنش نشان می دهد، ادم بافت همبندی، افزایش و اسکولاریتی و پرخونی که در مخاط بینی رخ می دهند در هنگام افزایش سطوح استروژن در فاز اطراف تخمک گذاری است، بنابراین افزایش خونریزی در دوران اطراف تخمک گذاری می باشد نه در فاز قبل از قاعدگی.

سایر بافت ها دربدن خانم ها که تغییرات پریودیک در مورفولوژی شان مشاهده می شود عبارتند از: رحم، واژن، ملتحمه و لوله استاش.

هر چند مطالعاتی که در‌مورد اثر هورمون‌ها روی بافت دیواره شکم انجام شده اندک است؛ اما پرین و همکارانش اولین کسانی بودند که با کمک سونوگرافی تغییرات در ضخامت بافت چربی نواحی شکم و ران‌ها را طی سیکل قاعدگی منظم نشان دادند. این محققان نشان دادند که در نیمه اول سیکل قاعدگی ضخامت چربی زیرجلدی کاهش می‌یابد و در فاز قبل از قاعدگی به کمترین میزان و طی قاعدگی به حداکثر ضخامت خودش می‌رسد. مشخص شده که هیپودرم شکم طی قاعدگی ضخیم‌تر می‌شود و در وسط سیکل کاهش می‌یابد و حداقل ضخامت در یک هفته بعد از تخمک‌گذاری ایجاد می‌شود. هرچند شواهدی که نشان‌دهنده اثر سیکل قاعدگی بر ناحیه شکم باشد (مانند سایر نواحی بدن که هورمون‌های جنسی روی آن اثر می‌گذارند) وجود ندارد. 

اثرات سیکل قاعدگی بر آبدومینوپلاستی چیست؟

در مقالات شواهدی دال بر این است، بیمارانی که تحت عمل آبدومینوپلاستی قرار می‌گیرند، ریسک خونریزی بیشتر(حین و بعد از عمل) در ارتباط با فازهای مختلف سیکل قاعدگی، مشاهده نشده است.

Findikicioglu و همکاران 41 مورد آبدومینوپلاستی را در بیماران زن گزارش کردند؛ آنها میزان خونریزی حین و بعد از عمل (تا 48 ساعت بعد از عمل) را اندازه‌گیری کردند و  بیماران را به 3گروه تقسیم کردند:

1-    آنهایی که در فاز اطراف تخمک‌گذاری بودند (روز 8 تا 20 در کسانی که سیکل 28 روزه دارند)

2-    آنهایی که در فاز اطراف قاعدگی بودند (روز صفر تا 7 و 21تا 28)

3-    فاز یائسگی

افزایش قابل‌توجهی در میزان خونریزی این 3 گروه مشاهده نشد بنابراین نتیجه‌گیری کردند که تغییرات سیکل قاعدگی تاثیری روی نواحی‌ای که به هورمون‌های جنسی حساس نیستند (مانند شکم) ندارد. برخلاف نتایج به دست آمده در مطالعاتی که روی بافت پستان و مخاط بینی صورت گرفته است، اعمال جراحی شکمی به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر سیکل قاعدگی قرار نمی‌گیرد. مطالعه انجام شده توسط Findikcioglu و همکاران قویا مطرح‌کننده این نکته است که سیکل قاعدگی اثری در خونریزی حین و بعد از عمل در بیماران آبدومینوپلاستی ندارد. هرچند این مطالعه در تعداد کمی از بیماران انجام شده و اطلاعات باید با مطالعات بیشتر و سایر نواحی آناتومیک که به هورمون‌های جنسی حساس نیستند تطابق داده شود. به‌طور مرسوم بعضی جراحان در دوران قاعدگی خودداری می‌کنند، هرچند این مساله شخصی بوده و ممکن است این تصمیم براساس راحتی بیمار و ترجیح جراح گرفته شود.

نتیجه‌گیری نهایی:

اثرات سیکل قاعدگی روی بعضی بافت‌ها غیرقابل بحث است. مطالعات موجود (و البته محدود) درمورد اثر سیکل قاعدگی روی خونریزی حین و بعد از عمل در آبدومینوپلاستی، ارتباط مستقیمی را نشان نداده است، قاعدگی کنتراندیکاسیونی برای جراحی نیست و نباید بیماران را براساس سیکل قاعدگی از انجام آبدومینوپلاستی دلسرد کرد و درواقع نیازی برای به تعویق انداختن زمان انجام عمل آبدومینوپلاستی در دوران قاعدگی نیست.

هنگامی که این عمل همراه با سایر اعمال جراحی مانند کوچک کردن سینه یا رینوپلاستی انجام می‌شود، تنظیم زمان عمل جراحی در ارتباط با سیکل قاعدگی مدنظر قرار گیرد تا از عوارض احتمالی دردسرساز جلوگیری شود. برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر، لازم است مطالعات بیشتری در سایر نواحی بدن که به هورمون‌های جنسی حساس نیستند، انجام گیرد. 

فروشگاه خرازی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه